معنی و ترجمه کلمه میز چهارپایه کشودار به انگلیسی میز چهارپایه کشودار یعنی چه

میز چهارپایه کشودار

lowboy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها