معنی و ترجمه کلمه میز به انگلیسی میز یعنی چه

میز

desk
table

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها