معنی و ترجمه کلمه میل شدید به انگلیسی میل شدید یعنی چه

میل شدید

penchant

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها