معنی و ترجمه کلمه مین یا نارنجک کوچک به انگلیسی مین یا نارنجک کوچک یعنی چه

مین یا نارنجک کوچک

go devil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها