معنی و ترجمه کلمه میکرب هاى تک یاخته به انگلیسی میکرب هاى تک یاخته یعنی چه

میکرب هاى تک یاخته

bacteria
bacterium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها