معنی و ترجمه کلمه نائل شدنى به انگلیسی نائل شدنى یعنی چه

نائل شدنى

attainable


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها