معنی و ترجمه کلمه نائل شدن به به انگلیسی نائل شدن به یعنی چه

نائل شدن به

achieve
attaint
reach

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها