معنی و ترجمه کلمه نابخرد به انگلیسی نابخرد یعنی چه

نابخرد

brassy
foolish
unreasonable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها