معنی و ترجمه کلمه نابینا به انگلیسی نابینا یعنی چه

نابینا

blind
purblind
sightless

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها