معنی و ترجمه کلمه ناتندرست به انگلیسی ناتندرست یعنی چه

ناتندرست

sick
unhealthy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها