معنی و ترجمه کلمه ناتوان سازى به انگلیسی ناتوان سازى یعنی چه

ناتوان سازى

debilitation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها