معنی و ترجمه کلمه ناجى به انگلیسی ناجى یعنی چه

ناجى

savior
saviour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها