معنی و ترجمه کلمه ناحیه استوایى به انگلیسی ناحیه استوایى یعنی چه

ناحیه استوایى

equator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها