معنی و ترجمه کلمه ناحیه اى که در اثر وقفه گردش خون در رگ بافت هاى آن مرده باشد به انگلیسی ناحیه اى که در اثر وقفه گردش خون در رگ بافت هاى آن مرده باشد یعنی چه

ناحیه اى که در اثر وقفه گردش خون در رگ بافت هاى آن مرده باشد

infarct

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها