معنی و ترجمه کلمه ناحیه اى که کشور بیگانه دور آن را گرفته باشد به انگلیسی ناحیه اى که کشور بیگانه دور آن را گرفته باشد یعنی چه

ناحیه اى که کشور بیگانه دور آن را گرفته باشد

enclave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها