معنی و ترجمه کلمه ناحیه یا منطقه ى خارج شهرى به انگلیسی ناحیه یا منطقه ى خارج شهرى یعنی چه

ناحیه یا منطقه ى خارج شهرى

exurb

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها