معنی و ترجمه کلمه ناخن دار به انگلیسی ناخن دار یعنی چه

ناخن دار

ungual

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها