معنی و ترجمه کلمه ناخوددار به انگلیسی ناخوددار یعنی چه

ناخوددار

unihibit
unihibited

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها