معنی و ترجمه کلمه ناخوشایند به انگلیسی ناخوشایند یعنی چه

ناخوشایند

ill sorted
unbecoming
uncomfortable
uncomplimentary
unsightly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها