معنی و ترجمه کلمه ناخوشى قارچى به انگلیسی ناخوشى قارچى یعنی چه

ناخوشى قارچى

mycosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها