معنی و ترجمه کلمه ناخوشى همه گیر حیوانى به انگلیسی ناخوشى همه گیر حیوانى یعنی چه

ناخوشى همه گیر حیوانى

epizootic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها