معنی و ترجمه کلمه ناراحتى درتنفس به انگلیسی ناراحتى درتنفس یعنی چه

ناراحتى درتنفس

dyspnea

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها