معنی و ترجمه کلمه ناراحت بودن به انگلیسی ناراحت بودن یعنی چه

ناراحت بودن

fidge
fidget

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها