معنی و ترجمه کلمه ناراستین به انگلیسی ناراستین یعنی چه

ناراستین

untrue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها