معنی و ترجمه کلمه نار هندى به انگلیسی نار هندى یعنی چه

نار هندى

gamboge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها