معنی و ترجمه کلمه نازک کارى در خوشنویسى به انگلیسی نازک کارى در خوشنویسى یعنی چه

نازک کارى در خوشنویسى

hair stroke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها