معنی و ترجمه کلمه ناسازگار به انگلیسی ناسازگار یعنی چه

ناسازگار

abhorrent
adverse
alien
disagreeable
discordant
ill sorted
incqnsistent
insalubrious
insociable
irreconcilable
maladjusted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها