معنی و ترجمه کلمه ناسالم به انگلیسی ناسالم یعنی چه

ناسالم

insanitary
morbid
unhealthy
unsound


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها