معنی و ترجمه کلمه ناسزاوارى به انگلیسی ناسزاوارى یعنی چه

ناسزاوارى

demerit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها