معنی و ترجمه کلمه ناسیونالیست به انگلیسی ناسیونالیست یعنی چه

ناسیونالیست

nationalist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها