معنی و ترجمه کلمه ناشى از آن به انگلیسی ناشى از آن یعنی چه

ناشى از آن

therefrom


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها