معنی و ترجمه کلمه نافع به انگلیسی نافع یعنی چه

نافع

advantageous
benefactress
beneficial
lucrative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها