معنی و ترجمه کلمه ناقص بودن به انگلیسی ناقص بودن یعنی چه

ناقص بودن

lack

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها