معنی و ترجمه کلمه ناقلا به انگلیسی ناقلا یعنی چه

ناقلا

arch
astute
clever
leery
limmer
rogue
shrewd
sly
smartie
smarty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها