معنی و ترجمه کلمه ناقل به انگلیسی ناقل یعنی چه

ناقل

conveyer
conveyor
passant
teller
transporter
vehicle


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها