معنی و ترجمه کلمه نالیدن به انگلیسی نالیدن یعنی چه

نالیدن

complain
grizzle
groan
grunt
snuffle
whimper
whine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها