معنی و ترجمه کلمه نامتظاهر به انگلیسی نامتظاهر یعنی چه

نامتظاهر

unpretentious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها