معنی و ترجمه کلمه نامتعادل به انگلیسی نامتعادل یعنی چه

نامتعادل

unbalanced

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها