معنی و ترجمه کلمه نامردى به انگلیسی نامردى یعنی چه

نامردى

cowardice
dastardliness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها