معنی و ترجمه کلمه نامزد کردن به انگلیسی نامزد کردن یعنی چه

نامزد کردن

betroth
designate
engage
espouse
nominate
troth
trothplight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها