معنی و ترجمه کلمه نامزد گرفتن به انگلیسی نامزد گرفتن یعنی چه

نامزد گرفتن

fiance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها