معنی و ترجمه کلمه نامطلوب به انگلیسی نامطلوب یعنی چه

نامطلوب

ill favored
noisome
spinous
uncalled for
undesirable
unfavorable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها