معنی و ترجمه کلمه نامطمئن به انگلیسی نامطمئن یعنی چه

نامطمئن

brickle
unreliable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها