معنی و ترجمه کلمه نامعلومى به انگلیسی نامعلومى یعنی چه

نامعلومى

ambiguity
doubt
uncertainty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها