معنی و ترجمه کلمه ناموجه به انگلیسی ناموجه یعنی چه

ناموجه

unjustifiable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها