معنی و ترجمه کلمه ناموزونى به انگلیسی ناموزونى یعنی چه

ناموزونى

inharmony

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها