معنی و ترجمه کلمه ناموزون شدن به انگلیسی ناموزون شدن یعنی چه

ناموزون شدن

disharmonize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها