معنی و ترجمه کلمه نام خانوادگى به انگلیسی نام خانوادگى یعنی چه

نام خانوادگى

patronymic
surname


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها