معنی و ترجمه کلمه نام خانوادگى به انگلیسی نام خانوادگى یعنی چه

نام خانوادگى

patronymic
surname

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها