معنی و ترجمه کلمه نام دژ معرف آتن به انگلیسی نام دژ معرف آتن یعنی چه

نام دژ معرف آتن

acropolis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها