معنی و ترجمه کلمه نام مستخدمین شهردارى به انگلیسی نام مستخدمین شهردارى یعنی چه

نام مستخدمین شهردارى

alderman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها